ข่าวกิจกรรม > ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2560/2561

ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2560/2561

22 ธ.ค. 2560

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2560/2561  เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำในการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง  ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมประชุม  ทั้งหมด 230 คน ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานชลประทานที่ 1  โดยมีนายวิฑูรย์  ฐิติธนภัค  รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และผู้รับบริการ ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค กลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกรในพื้นที่ และยุวชลกร จากโรงเรียนชลประทานผาแตก  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ  กันธิยะ เป็นประธานในที่ประชุม