ข่าวกิจกรรม > ร่วมประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

ร่วมประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

5 เม.ย. 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นายสมชาย  วัฒนพงษ์  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมกับอำเภอดอยสะเก็ดและหน่วยงานราชการในพื้นที่  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  เพื่อร่วมหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ไม่ให้เกิดจุดความร้อนและหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีนายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการประชุม