ข่าวกิจกรรม > จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

18 เม.ย. 2562

วันที่ 12-18 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด

และสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด  จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริเวณข้างปั๊มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย

ทางหลวงหมายเลข 118