งานพัสดุ > สอบราคา

สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.17/2558 มก.

8 ต.ค. 2557

สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.17/2558 มก.