การก่อสร้างโครงการ
ตัวเขื่อนหลักตัวเขื่อนฝั่งขวาตัวเขื่อนฝั่งซ้ายอุโมงค์ในคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายทางระบายน้ำล้นอาคารในระบบคลอง