พิธีเปิดเขื่อน


วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 17.37น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงกดแพรคลุมป้ายเปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อย่างเป็นทางการ