ข้อมูลน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.


ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำ
ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+377.368 ม.
182.261 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 69.301%
42,798 ลบ.ม.

ระเหย 4.438 มม.
รั่วซึม
น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
น้ำเข้าอ่างสะสม กุมภาพันธ์ 2567
38,453 ลบ.ม.
22,528 ลบ.ม.
189,872 ลบ.ม.
4,445,659 ลบ.ม.


น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
ฝน
9,823,728 ลบ.ม.
12.73 ลบ.ม./วินาที
0 มม.


ฝนสะสม กุมภาพันธ์ 2567
ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม.
0.4 มม.
22 องศา