ข้อมูลน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.


ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำ
ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+374.868 ม.
158.884 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60.412%
48,914 ลบ.ม.

ระเหย 4.293 มม.
รั่วซึม
น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
น้ำเข้าอ่างสะสม กันยายน 2566
35,762 ลบ.ม.
20,826 ลบ.ม.
791,178 ลบ.ม.
33,137,068 ลบ.ม.


น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
ฝน
85,885,452 ลบ.ม.
4.58 ลบ.ม./วินาที
3.5 มม.


ฝนสะสม กันยายน 2566
ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566
อุณหภูมิต่ำสุด
194.8 มม.
749.8 มม.
25 องศา