ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 30 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด