โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+369.287 ม. 112.863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41.914% 38,423 ลบ.ม.
ระเหย 4.181 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
31,522 ลบ.ม. 16,587 ลบ.ม. 400,334 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม กรกฎาคม 2567 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
8,796,501 ลบ.ม. 40,460,195 ลบ.ม. 10.38 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม กรกฎาคม 2567 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 148.7 มม. 616.8 มม. 24 องศา

ข่าวเด่นวันนี้