ข่าวกิจกรรม


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานพร้อมระบบชลประทานให้พร้อมใช้งาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1

  11 มิ.ย. 2567

             สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่งโดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 154 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมการตรวจติดตามประสานแก้ไขปัญหา และผลกระทบจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่บริเวณอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  5 มิ.ย. 2567

         วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมหารือการซ่อมท่อท้ายอาคารควบคุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  4 มิ.ย. 2567

         วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ เด็ดขาด… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

  4 มิ.ย. 2567

         วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร… เพิ่มเติม > >


 • ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

  3 มิ.ย. 2567

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมวางแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2567

  31 พ.ค. 2567

       วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.30 น.นายธีรพันธ์ เด็ดขาด นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร  สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมฝึกอบรม การใช้งานวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ตามสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ VDO Conference กรมชลประทานสามเสน ครั้งที่ 2

  30 พ.ค. 2567

          วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 13.0๐ น.นายธีรพันธ์ เด็ดขาด นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการ  ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  มอบหมายให้ นายปวเรศ กมุทโยธิน… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อ ตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต

  29 พ.ค. 2567

           วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.30 น. นายธีรพันธ์ เด็ดขาด นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร สฤดิษกุล… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค”

  29 พ.ค. 2567

          วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายธีรพันธ์ เด็ดขาด นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการ  ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  มอบหมายให้ นายเกษียร สฤดิษกุล… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราต้อนรับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2567

  28 พ.ค. 2567

             วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายเกษียร… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

  23 พ.ค. 2567

           วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  จังหวัดเชียงใหม่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  21 พ.ค. 2567

          วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายภูวนัตถ์ เสธา นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

  21 พ.ค. 2567

            วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นำคณะผู้บริหาร… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนการรับมรดกของผู้ทรงสิทธิในที่ดินจัดสรรอพยพราษฎร และการออกหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิทำกิน (สทก.) โครงการแม่กวงอุดมธารา วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ

  21 พ.ค. 2567

            วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา   … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราต้อนคณะศึกษาดูงาน โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  20 พ.ค. 2567

            วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการ   ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย    … เพิ่มเติม > >