ข่าวกิจกรรม


 • ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  27 ม.ค. 2566

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 10.0๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.ประตูน้ำระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ

  27 ม.ค. 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายทวีศักดิ์ ปานาเขียว ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

  23 ม.ค. 2566

  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธ์ เด็ดขาด… เพิ่มเติม > >


 • ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรอบที่ 2 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  23 ม.ค. 2566

  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา                  และนายเชิด สุนันตา รองประธาน jmc ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรอบที่… เพิ่มเติม > >


 • รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1

  12 ม.ค. 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายเกษียร  สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่… เพิ่มเติม > >


 • แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/2566

  15 พ.ย. 2565

  ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน (oint Management Committee for Imigation : IMC ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66

  11 พ.ย. 2565

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  25 ต.ค. 2565

  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • สืบเนื่องจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สำรวจความเสียหาย

  20 ต.ค. 2565

  วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 13.00 น.      สืบเนื่องจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ลึกจากพื้นดิน 2 กิโลเมตร ที่ละติจูด… เพิ่มเติม > >


 • เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณ ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  20 ต.ค. 2565

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 04:36 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณ ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่(18.790N,99.106E) ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม > >


 • ประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  18 ต.ค. 2565

  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  10 ต.ค. 2565

  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา      นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.๓.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน… เพิ่มเติม > >


 • นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด ถนน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  6 ต.ค. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้   นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล นำรถบรรทุกน้ำไปช่วยล้างทำความสะอาดเป็นวันที่… เพิ่มเติม > >


 • นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด บ้าน วัดโรงเรียน ถนน ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำปิง

  6 ต.ค. 2565

  วันพุธที่ ๕ ตุลาคมา พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้   นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล นำรถบรรทุกน้ำ… เพิ่มเติม > >


 • จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day)

  29 ก.ย. 2565

  วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย… เพิ่มเติม > >