ข่าวกิจกรรม


 • ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  31 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 นายเจนศักดิ์ … เพิ่มเติม > >


 • ปรึกษาหารือ “โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาความเสียหายจากดินกระจายตัว บริเวณคันคลองส่งน้ำชลประทาน”

  31 ม.ค. 2562

  วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09. 30… เพิ่มเติม > >


 • รายงานข่าวสถานการณ์การส่งน้ำรอบเวรที่ 1

  31 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้สื่อข่าว… เพิ่มเติม > >


 • การประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

  2 ม.ค. 2562

  วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

  13 ธ.ค. 2561

  วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >


 • ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

  27 พ.ย. 2561

  วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.    … เพิ่มเติม > >


 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2561

  27 พ.ย. 2561

  วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561      ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาตรวจราชการ

  19 พ.ย. 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายเจนศักดิ์ … เพิ่มเติม > >


 • โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

  19 พ.ย. 2561

  วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • การประชุม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  14 พ.ย. 2561

  วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 การประชุม… เพิ่มเติม > >


 • การปลูกต้นปอเทือง

  2 พ.ย. 2561

  วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมแจ้งแผนการเข้าดำเนินการแบ่งรายละเอียดงานปรับปรุงคลองซอย 1,2 ปีงบประมาณ 2562

  1 พ.ย. 2561

  วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมแจ้งแผนการเข้าดำเนินการแบ่งรายละเอียดงานปรับปรุงคลองซอย… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือกำหนดรอบเวรการส่งน้ำในฤดูฝน (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2561

  1 พ.ย. 2561

  วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >


 • ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางไปเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  1 พ.ย. 2561

  วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เจนศักดิ์ ลิมปิติ

  11 ต.ค. 2561

  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ… เพิ่มเติม > >