ข่าวกิจกรรม


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 23 พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 13.3๐ น.

  24 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา         นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเข้าร่วมหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง และตำบลศรีบัวบาน

  19 พ.ค. 2566

  วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และนายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ

  19 พ.ค. 2566

  วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

  18 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และ   นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมการประชุมโครงการต่อยอด โครงการประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.

  17 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบอาคารให้มีสภาพความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รับชมกิจกรรม “สรุปการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565/66 และเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2566” วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.

  15 พ.ค. 2566

   นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.

  12 พ.ค. 2566

  ตามที่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวน ขอให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 8… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ครั้งที่ 2 / 2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

  12 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา   นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายจรัล คำราพิช ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราติดตามความก้าวหน้าก่อสร้างถนนขึ้นสันเขื่อนฝั่งซ้าย วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

  12 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าก่อสร้างถนนขึ้นสันเขื่อนฝั่งซ้าย เนื่องจากถนนขึ้นสันเขื่อนฝั่งซ้าย… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราดำเนินการปรับปรุงตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ริมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.

  10 พ.ค. 2566

  ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวน ขอให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

  9 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤดิษกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา  และนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา  ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการส่งน้ำในการเพาะปลูกร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ… เพิ่มเติม > >


 • ิวิธีรับมือปรากฎการณ์เอลนีโญ ปี 2566-2569

  9 พ.ค. 2566

  ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.

  2 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ในการระงับไฟป่า บริเวณเขื่อนฝั่งขวา สามารถควบคุมไฟไว้ได้เรียบร้อยแล้ว… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.15 น.

  2 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้รับแจ้งจากนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ในการขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อดับไฟบริเวณคลองฝั่งซ้าย จึงมอบหมายให้นายอนุรักษ์… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

  2 พ.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา          ตรวจเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน เพื่อประเมินผลการส่งน้ำและตรวจสอบนาข้าว     … เพิ่มเติม > >