ข่าวกิจกรรม / วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา

15 พ.ย. 2566

          นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายบรรจบ ปันเต๋ หัวหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ณ บริเวณฝายเบอร์ 10 ลำน้ำห้วยแม่ออน บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

         ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำ ลำคลองสายหลัก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีจุดดำเนินการในระยะแรก จำนวน 17 จุด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ / จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา รวมไปถึงกำลังพลจิตอาสาของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่

            ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมจัด Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณฝายเบอร์ 10 ลำน้ำห้วยแม่ออน บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี