ข่าวกิจกรรม / วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่

17 พ.ย. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธาราและนายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำ ฤดูนาปี 2566/67 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้มีน้ำใช้ในทุกกิจกรรมตลอดทั้งปีในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และได้เยี่ยมเกษตรกรนางจันทร์ทิพย์ คำเขียว ในพื้นที่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรได้ทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยใช้น้ำจากน้ำฝนและน้ำจากคลองชลประทานเป็นหลักในการทำเกษตร ซึ่งพื้นที่บริเวณได้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ พืชผักหมุนเวียน และปลูกพืชสมุนไพร