ติดต่อโครงการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ที่อยู่ : 152 หมู่ 2 ถนนทางหลวง ตำบลลวงเหนือ
   อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เบอร์โทรศัพท์ : 053-865-685
แฟกซ์ : 053-865-680 (อัตโนมัติ)
อีเมล์ : Maekuang@hotmail.com

แผนที่โครงการ

ติดต่อเรา