ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 > แผนผังบุคลากร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายคมสัน วัดเข่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายมงคลชัย ปฏิพัทธ์ปถวี

นายช่างชลประทาน

นายวิกรม คำสายใย

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายประพรรณ เขียวคำสุข

พนักงานเครื่องจักรกล