ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" มีนาคม 2561 เป็นครั้งที่ 2

8 มี.ค. 2561

7 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 พร้อมด้วยนายไกรสร ธงซิว พนักงานส่งน้ำโซนที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำเดือนมีนาคม 2561 เป็นครั้งที่ 2 ของนางยุพิน สุนันตา เกษตรกรหมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ซึ่งวันนี้มีการเริ่มก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย เริ่มทำแปลงปลูกผัก และเริ่มทยอยปล่อยลูกปลาลงในสระน้ำที่ขุดไว้แล้ว