ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 > ข่าวกิจกรรม

การประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำพืชฤดูฝน ปี 2557

17 มี.ค. 2557

นายดนัย  สว่างแจ้ง  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ได้เรียนเชิญประธานและรองประธานกลุ่มบริหารฯ ทั้ง  5 กลุ่ม ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำพืชฤดูฝน ปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา
 

For more detailed information about?top swiss replicas watches online, you can browse this website.