ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 > ข่าวกิจกรรม

ประชุมจัดตั้ง/ฟื้นฟูกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/4

19 มิ.ย. 2557

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  นายดนัย  สว่างแจ้ง  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ได้จัดให้มีการจัดตั้ง/ฟื้นฟูกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/4 ที่ผ่านมา

Audemars Piguet replica