ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 > แผนผังบุคลากร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายประสิทธิ์ โปธิเป็ง

พนักงานชลประทาน บ 2

นายเฉลิม คำป๊อก

พนง.รักษาความปลอดภัย บ 2

นายไพศาล แปงใจ

ช่างฝีมือสนาม ช 3