ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 > ข่าวกิจกรรม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.4

24 ต.ค. 2561

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 80 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 4

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ