ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 > แผนผังบุคลากร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4

นายเสนาะ คำยอด

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นายธีรยุทธ วงศ์เมือง

ช่างฝีมือสนาม ช3

นายวรพงศ์ เพชรธาราทิพย์

นายช่างชลประทาน

นายประเทศ คำปันนา

นายช่างไฟฟ้า