ข่าวสารประชาสัมพันธ์

25 มิ.ย. 2567 ประกาศ แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2567 อ่านข่าว
17 พ.ย. 2565 แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/2566 อ่านข่าว
4 ส.ค. 2564 ประกาศจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (3 รอบเวร) อ่านข่าว
11 มิ.ย. 2564 แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 อ่านข่าว
25 พ.ค. 2564 ประกาศจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านข่าว
3 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ อ่านข่าว
11 มี.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
12 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน ( จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน ) อ่านข่าว
28 ต.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านข่าว
20 พ.ย. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562/2563 อ่านข่าว
16 ก.ย. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 (แก้ไข) อ่านข่าว
4 ก.ค. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 อ่านข่าว
7 ม.ค. 2562 ประกาศโครงการแม่กวงฯ เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562 อ่านข่าว
18 ก.ค. 2561 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ อ่านข่าว
28 มี.ค. 2560 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 1 อัตรา อ่านข่าว