ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20 พ.ย. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562/2563 อ่านข่าว
16 ก.ย. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 (แก้ไข) อ่านข่าว
4 ก.ค. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 อ่านข่าว
7 ม.ค. 2562 ประกาศโครงการแม่กวงฯ เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562 อ่านข่าว
24 ต.ค. 2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.4 อ่านข่าว
24 ต.ค. 2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.3 อ่านข่าว
24 ต.ค. 2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.2 อ่านข่าว
24 ต.ค. 2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.1 อ่านข่าว
18 ก.ค. 2561 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ อ่านข่าว
4 ก.ค. 2561 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. 2561 อ่านข่าว
21 พ.ค. 2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราวไทยนิยมยั่งยืน อ่านข่าว
23 ก.พ. 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อ่านข่าว
14 ก.พ. 2561 รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน อ่านข่าว
28 มี.ค. 2560 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 1 อัตรา อ่านข่าว
21 ก.ค. 2559 ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ.2559 อ่านข่าว