ข่าวสารประชาสัมพันธ์

12 มี.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+000 ถึง กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E จ.02/2558 ขก. อ่านข่าว
6 มี.ค. 2558 สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+000 ถึง กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
20 พ.ย. 2557 ประกาศเรื่อง งดส่งน้ำเพื่อการทำนาปรัง ในฤดูแล้งปี พ.ศ.2557/2558 อ่านข่าว
13 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.01/2558 ขก.จ. ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 อ่านข่าว
11 พ.ย. 2557 สอบราคาจ้างเหมาทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา อาคารรับน้ำป่าและอาคารท่อส่งน้ำคลองระบายน้ำเหมืองลึก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน เลขที่ สจ.02/2558 ขก. อ่านข่าว
5 พ.ย. 2557 ซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า-ลูกถ้วยแรงสูง ๒๒ KV. จำนวน ๒๔ รายการ เลขที่ ส.๓๙/๒๕๕๘ ขก. อ่านข่าว
5 พ.ย. 2557 ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค (Untrasonic) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ส.๓๘/๒๕๕๘ ขก. อ่านข่าว
4 พ.ย. 2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 กลุ่ม อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 กลุ่ม อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาจ้างติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ขนาด 3 Kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ เลขที่ สจ.01/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อชุด O-Ring ประตูระบายอากาศ - ประตูน้ำ Gate Valve จำนวน 6 รายการ เลขที่ ส.37/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อเหล็กแผ่นเรียบ - พุ๊กเหล็ก จำนวน 34 รายการ เลขที่ ส.36/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อสารกรองคาร์บอน - ทรายกรองน้ำเบอร์ 2 จำนวน 5 รายการ เลขที่ 35/2558 ขก. อ่านข่าว
30 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อเหล็กฉาก - ข้องอโค้ง จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.34/2558 ขก. อ่านข่าว
28 ต.ค. 2557 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E จ.01-2558 ขก.จ. งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาฯ คอลง LMC จำนวน 5 แห่ง อ่านข่าว