ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

4 ก.ค. 2562

ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกรมชลประทาน ได้ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา 60.525 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน 9 รอบเวร ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562