ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 25 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 25 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 22 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 21 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 20 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 19 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 18 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 15 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 14 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 13 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 12 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 11 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 8 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 7 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 6 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 5 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด