ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 29 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 พ.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 พ.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด