ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 1 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียด