ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 7 ธันวาคม 2566


ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 7 ธันวาคม 2566

7 ธ.ค. 2566