ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 18 ธันวาคม 2566


ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 18 ธันวาคม 2566

18 ธ.ค. 2566