ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 19 ธันวาคม 2566


ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 19 ธันวาคม 2566

19 ธ.ค. 2566