โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+359.809 ม. 51.154 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19.45% 34,515 ลบ.ม.
ระเหย 6.3 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
33,215 ลบ.ม. 8,944 ลบ.ม. 214,790 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม เมษายน 2564 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
1,903,628 ลบ.ม. 10,751,809 ลบ.ม. 2.59 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม เมษายน 2564 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2564
อุณหภูมิต่ำสุด
6.9 มม. 56.4 มม. 70.7 มม. 21 องศา

ข่าวเด่นวันนี้