โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+375.202 ม. 161.899 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61.559% 42,256 ลบ.ม.
ระเหย 5.761 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
48,256 ลบ.ม. 20,941 ลบ.ม. 112,453 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม มิถุนายน 2566 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2566
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
5,847,290 ลบ.ม. 25,080,193 ลบ.ม. 0.7 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม มิถุนายน 2566 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2566
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 156 มม. 240.4 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้