โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+377.368 ม. 182.261 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 69.301% 42,798 ลบ.ม.
ระเหย 4.438 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
38,453 ลบ.ม. 22,528 ลบ.ม. 189,872 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม กุมภาพันธ์ 2567 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
4,445,659 ลบ.ม. 9,823,728 ลบ.ม. 12.73 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม กุมภาพันธ์ 2567 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 0 มม. 0.4 มม. 22 องศา

ข่าวเด่นวันนี้