โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+365.235 ม. 82.927 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31.531% 32,328 ลบ.ม.
ระเหย 5.761 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
37,760 ลบ.ม. 13,109 ลบ.ม. 233,196 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม พฤษภาคม 2565 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
4,060,379 ลบ.ม. 19,700,244 ลบ.ม. 0.579 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม พฤษภาคม 2565 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
7.4 มม. 100.1 มม. 341.1 มม. 24 องศา

ข่าวเด่นวันนี้