ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 และอำเภอสันทราย

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 และอำเภอสันทราย

15 มิ.ย. 2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.

                  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้มอบหมายให้ นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  นายสมชาย วัฒนพงษ์  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  และ นายทวีศักดิ์ ภิรมย์  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครจิตอาสา จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33  และอำเภอสันทราย โดยร่วมกันขุดลอกกำจัดผักตบชวาลำน้ำกวง หมู่ที่ 8 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่