ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563

13 ก.ย. 2563